Вас вітає Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Моноліт» на власній персональній сторінці в мережі інтернет.


Інформація про підприємство:
Повне найменування підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Моноліт»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37633636
Місцезнаходження підприємства: 04112, м.Київ, вул. Парково-Сирецька, 4-в, приміщення 295
Міжміський код, телефон та факс підприємства: (044) 583-53-15
Електронна поштова адреса підприємства: stbud@ukr.net

Інформація, яка оприлюднена на сайті:
Фінансова звітність підприємства за 2020 рік файл у форматі pdf Оприлюднено на сайті: 15.07.2021
Звіт незалежного аудитора за 2020 рік файл у форматі pdf Оприлюднено на сайті: 15.07.2021
Звіт незалежного аудитора за 2021 рік файл у форматі pdf Оприлюднено на сайті: 10.08.2023
Звіт незалежного аудитора за 2022 рік файл у форматі pdf Оприлюднено на сайті: 10.08.2023